Mekait, bir firmaya kurumsal kimlik olgusunu kazandırıp kendi kimliğine ve kültürüne özgü web tasarımlarıyla firmanın tanıtımını İnternet ortamında en iyi ve en çarpıcı şekilde, sitenizi arama motorlarına ilave ederek kolay ulaşım yolu ile yapmayı hedeflemiştir.

Eğer mevcut bir web tasarımınız var ise,
Mevcut webinizin tasarım, içerik ve fonksiyonlarının gözden geçirilmesi, Daha…


Logo ve Kurumsal Kimliğin Şirketlere Katmış olduğu Kıymet

Kurumsal kimlik tasarımında logo son aşama mühim bir özelliktir. Zira şirketinizin ana görüntüsünü her alanda logo belirler. Meydana getirilen çalışmaların temelinde bu özelliğe son aşama dikkat etmek gerekir. Resimler, semboller, imzalar ve öteki her görsellik kurumsal kimliğin bir parçası anlamına gelir. …


Pazarlamanın odak noktalarından birisi farkındalık oluşturmaktır. Kurumsal Websitenizde tüketiciye doğru zamanda marka okutulur yada gösterilirse, marka isminin akılda kalma olasılığı artacaktır.

izmir Website Tasarım

ijital reklam ajansı, izmir web tasarım ajansı, sosyal medya yönetimi, kurumsal ve profesyonel SEO.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store