Meka İnternet Hizmetleri

 • İçeriğin anlaşılır olmasına
 • Ziyaretçilerin sitede aramış olduğu bilgiye kolayca ulaşmasına
 • İçerik ile tasarımın uyumlu olmasına
 • Sitesini tasarladığımız kuruluşun kurum kimliğini yansıtmasına
 • Tasarımın güncellenebilir olmasına
 • Tasarımın gelişmeye açık olmasına

Logo Tasarım

Şirketinizi ya da oluşturacağınız markanızı insanların hafızasına kazımak istiyorsanız ilk olarak logonuz;

 • Akılda kalıcı olmalı
 • Mütevazi Olmalı
 • Kurumsal ve şirketinizin faliyet alanıyla ilişkili olmalıdır.

Logo Tasarım Emek verme Şeklimiz

 1. bölüm: Logo tasarımın ilk adımında lüzumlu doneler (informasyon ve dökümanlar) alındıktan sonrasında siz müşterimizin talepleri doğrultusunda 10 tane örneksiz logo tasarım emek vermesi 3 (üç) iş gününde hazırlanmış olur.
 2. bölüm: Uygun gördüğünüz logo üstünde var ise yapılması ihtiyaç duyulan son değişiklerlerde (renk, font vb) yapılır. Beğendiğiniz logo üstünde değişik renk kombinasyonlarında ve değişik font seçeneklerinde logo tasarımınızı hazırlatabilirsiniz. Bundan sonrasında logo teslim süreci adım atar.
 3. bölüm: Teslim edilecek logo emek vermesi, Freehand vektörel olarak, tüm basımevi baskılarınızda ve web ortamında kullanabileceğiniz tiff-psd 2 değişik formatta CD yazılır (Kargo) yada mail yöntemiyle size ulaştırılır.

--

--

ijital reklam ajansı, izmir web tasarım ajansı, sosyal medya yönetimi, kurumsal ve profesyonel SEO.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
izmir Website Tasarım

izmir Website Tasarım

ijital reklam ajansı, izmir web tasarım ajansı, sosyal medya yönetimi, kurumsal ve profesyonel SEO.